Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/533 Gullhella VA 81 16 10 Gravearbeid ULFS VEI ISACHSEN ANLEGG AS 03.10.2016 30.10.2018
17/348 Vendelåsen Panorama Gravearbeid VENDELÅSEN KR LARSEN MASKINENTREPRENØR AS 14.08.2017 26.10.2018
17/390 Vendelåsen Panorama Gravearbeid VENDELÅSEN KR LARSEN MASKINENTREPRENØR AS 22.08.2017 26.10.2018
17/471 811702 Blakstad PS - Anleggstrafikk Arbeidstillatelse Blakstad hageby ISACHSEN ANLEGG AS 09.10.2017 31.05.2019
17/477 Heggedalsbakken Arbeidstillatelse Heggedalsbakken ISACHSEN ANLEGG AS 02.10.2017 31.05.2019
17/602 Nesbru Sykehjem og tilliggende områder. Arbeidstillatelse Dalslia Gartnerveien LØVÅSDAL ENTREPRENØR AS 21.11.2017 21.12.2018
18/26 Wesselkvartalet 81 17 17 Arbeidstillatelse Torvveien ISACHSEN ANLEGG AS 16.01.2018 31.12.2018
18/39 Margretes Vei Gravearbeid Margretes vei EIDE MASKIN AS 01.01.2018 30.06.2019
18/91 Wesselkvartalet -riving-stenge fortau. Arbeidstillatelse Bankveien ISACHSEN ANLEGG AS 15.02.2018 16.05.2019
18/172 Vakås Etappe 3-Anleggs trafikk Arbeidstillatelse Klokkerjordet ISACHSEN ANLEGG AS 16.04.2018 01.11.2018
18/176 Wesselkvartalet utgraving Gravearbeid Bankveien SV BETONG AS 03.04.2018 01.07.2020
18/184 Vakås Ettappe 3 Stengeplan-Innsnevring Gravearbeid Vakåsveien Klokkerjordet ISACHSEN ANLEGG AS 09.04.2018 01.11.2018
18/189 Leangveien 54 Gravearbeid Leangveien ERIK J. STENSHORNE AS 16.04.2018 31.10.2018
18/191 18187 Otto Valstasvei 10 Arbeidstillatelse Otto Valstads vei MARTIN RØNNING AS 02.04.2018 01.11.2018
18/209 Trevaren/Heggedalsbakken Arbeidstillatelse Trevaren KONGSBERG ENTREPRENØR AS 09.04.2018 03.05.2019
18/223 Gulhella E2 Gravearbeid Andrenbakken Erlands vei Gudolf blakstads vei CARL C FON AS 23.04.2018 30.09.2019
18/241 V/A grøft Gravearbeid Gnr/Bnr: 75/46 WERNER OLSEN 22.05.2018 15.06.2019
18/258 Generell grave og arbeidstillatelse Arbeidstillatelse Asker Kommune ATRACK ENTREPRENØR AS 08.05.2018 31.12.2018
18/413 298 GS Røykenveien Gravearbeid Røykenveien KAARE MORTENSEN OSLO/AKERSHUS AS 30.07.2018 01.11.2018
18/418 Broveien Gravearbeid Vestre Hals Broveien TOM HVAAL AS 23.07.2018 31.10.2018
1 2 3 >
©2018 Geomatikk as