Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/117
Entreprenør BREVIK AS
Start 16.02.2022
Slutt 30.09.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Huldreveien 92 -140
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.02.2022
Tittel Midlertidig gangvei Huldreveien
Byggherre
Organisasjon: SOLON EIENDOM ASA (orgnr.: 966033967)
Kontaktperson: Jenny Wøien (tlf.: 92012771)
Stedsansvarlig
Sivert Uhre (tlf.: 92355808)
Ansvarshavende
Kristoffer Landaas (tlf.: 97015727)