Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
16311 Plan kabeltrase Gudolf Blakstad vei, Husejorde og Baglerveien Hafslund Nett Pål Holm 48228919 01.04.2019 29.11.2019
16313 Plan kabeltrase Ridderkleiva,Skytterveien, Åbyfaret og Vabråten Hafslund Nett Pål Holm 48228919 01.04.2019 30.11.2019
16517 Billingstadsletta Geomatikk Tove Engen 91509146 13.03.2019 01.08.2020
17708 Dr. Natvigsvei 3 Geomatikk Tove Engen 91509146 24.06.2019 20.12.2019
18480 Boring under kirkeveien og graving av grøft inn til Semsveien 194A Broadnet (GlobalConnect AS) Magnus Teie Færgestad 90123860 12.09.2019 01.11.2019
18529 10423 Hestesundveien Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 23.09.2019 01.12.2019
18530 10423 Høgdaveien Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 23.09.2019 01.12.2019
18531 10423 Kolleveien Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 23.09.2019 01.12.2019
18532 10423 Olabakken Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 23.09.2019 01.12.2019
18533 10423 Ridder Flemmings vei Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 23.09.2019 01.12.2019
18534 10423 Søndre vei Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 23.09.2019 01.12.2019
18535 10423 Tjernveien Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 23.09.2019 01.12.2019
18538 10423 Vendla Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 23.09.2019 01.12.2019
18539 10423 Vestre vei Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 23.09.2019 01.12.2019
18541 I-NU-1061 Bondivann stasjon kabelgröft fiber Broadnet (GlobalConnect AS) Erik Petersson 99111008 04.10.2019 31.10.2019
18664 Gamle Drammens vei 368 - Stamnettskabel for strøm fra NS D5574 Hafslund Nett Jan Arvid Nilsen 99213029 01.10.2019 30.11.2019
18794 10373936 Norddalsveien 10-12 Telenor Norge AS Øyvind Braathen 91387938 23.09.2019 23.10.2019
18911 Otto Blehrs vei 33 C, - etablere trekkekum. Telia (GET) Per Arne Langhaug 934 44 124 16.10.2019 23.10.2019
18934 Norddalsveien Geomatikk Linda Dragonmoen 17.10.2019 18.11.2019