Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
25503 Lysthusbråten 32, 1383 ASKER Strømkabel for Eliva ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Markus Sundland 48155525 05.07.2021 03.12.2021
25822 Peter Blegers vei - Lavspentkabel for Elvia ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Markus Sundland 48155525 16.08.2021 19.01.2022
25890 10738 - Kjøiaveien Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 16.08.2021 30.04.2022
25978 10738 - Vabråten Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 30.08.2021 30.03.2022
25979 10738 Skytterveien Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 30.08.2021 26.02.2022
25980 10738 Ridderkleiva Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 30.08.2021 26.02.2022
26176 Åstadla, ny kabelgrøft ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Jon Anders Sørensen 98255454 01.11.2021 31.03.2022
26395 10737 Iduns vei Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 04.10.2021 31.05.2022
26396 10737 Gamle Bleikervei Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 29.10.2021 31.05.2022
26397 10737 Myrabakken Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 29.10.2021 31.05.2022
26398 10737 Tollefsløkka Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 29.10.2021 31.05.2022
26916 10389272 HVABAD Hvalstrand bad Telenor Norge AS Daniel Styffe 46879794 03.11.2021 31.05.2022
27005 Fremføring strøm L1 Hønsveien M3 MANAGEMENT AS Håvard Ski 90088363 01.11.2021 17.12.2021
27147 Engelrud Terrasse 51, framføring Telia Norge AS Emma Ullgård 96741466 29.11.2021 06.12.2021