Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
20636 Vollenveien 100 - Dalveien 17 Heggedal Asker ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Øystein Fiskerud 92465296 01.06.2021 01.11.2021
23330 10782 Jacob Neumanns vei Viken Fiber AS Tare Jansen 47604747 01.02.2021 25.10.2021
23331 10782 Otto Valstads vei Viken Fiber AS Tare Jansen 47604747 22.02.2021 30.10.2021
25047 10877 Lihagen Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 28.05.2021 26.11.2021
25051 10877 Liakollen Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 28.05.2021 26.11.2021
25052 10877 Rønningen Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 28.05.2021 26.11.2021
25503 Lysthusbråten 32, 1383 ASKER Strømkabel for Eliva ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Markus Sundland 48155525 05.07.2021 03.12.2021
25822 Peter Blegers vei - Lavspentkabel for Elvia ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Markus Sundland 48155525 16.08.2021 19.01.2022
25825 21320 Heggumlia - Graving av rør for fiber Viken Fiber AS Knut Brekke Larsen 97528011 02.08.2021 30.09.2021
25890 10738 - Kjøiaveien Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 16.08.2021 30.04.2022
25978 10738 - Vabråten Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 30.08.2021 30.03.2022
25979 10738 Skytterveien Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 30.08.2021 26.02.2022
25980 10738 Ridderkleiva Viken Fiber AS Christian Haugan 94976988 30.08.2021 26.02.2022
26034 Asker Terrasse 39 A ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Espen Brustad 95 16 61 16 16.08.2021 01.11.2021
26140 Fibertilførsel til Rortunet kjøpesenter GlobalConnect AS Stian Olsen 47862416 13.08.2021 30.09.2021
26241 Solbråveien 2, 1383 Asker Telenor Norge AS Hege Falla 93464853 20.09.2021 28.09.2021
26256 Solkroken 7 Skollerud Anlegg as Mats Martinsen 40493073 06.09.2021 06.11.2021
26282 Tyrihansveien 9 Skollerud Anlegg as Mats Martinsen 40493073 06.09.2021 01.11.2021
26394 Skustadgata 68 - fiberkabel LIER GRAVING OG TRANSPORT AS Jan Otto Winnæss 90825025 15.09.2021 29.10.2021
26419 Øvre Frydendal 11, gravetrase Telia (GET) Daniel Abrahamsen 93632346 27.09.2021 29.09.2021
26531 Tåjeveien 7 KRISTOFFERSEN AS Live Nakkestad 93283370 14.09.2021 22.10.2021
26562 FTH-370 Bjerkås GlobalConnect AS Hege Storre 90030767 13.09.2021 31.10.2021