Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/122
Entreprenør NETTPARTNER AS
Start 10.03.2023
Slutt 31.12.2024
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Hvalstadveien 16 -81
Skustadgata 94
Gnr/Bnr: 33/65
Gnr/Bnr: 34/217
Gnr/Bnr: 119/1134
Gnr/Bnr: 104/1
Gnr/Bnr: 119/1115
Kirkeveien 46A -50
Torstadveien 26B
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 07.03.2023
Tittel Skustadgata-Hvalstadveien
Byggherre
Organisasjon: ELVIA AS (orgnr.: 980489698)
Kontaktperson: Espen Aas Sviland (tlf.: 41648329)
Stedsansvarlig
Per Dahl (tlf.: 90921812)
Ansvarshavende
Espen H. Groven (tlf.: 40013744)
Espen Groven (tlf.: 40013744)