Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/316
Entreprenør ASKER KOMMUNE
Start 01.01.2022
Slutt 31.12.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gjelder hele Asker kommune 1 -99
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.05.2022
Tittel Generell arbeidsvarsling for graving i vei
Byggherre
Organisasjon: ASKER KOMMUNE (orgnr.: 920125298)
Kontaktperson: Hans Edvard Ovenstad (tlf.: 90526251)
Stedsansvarlig
Se mannskapsliste (tlf.: 90526251)
Ansvarshavende
Hans Edvard (tlf.: 90526251)