Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/3362 Trevaren, Heggedal Arbeidstillatelse Trevaren STRØM GUNDERSEN AS 23.01.2019 31.12.2021
20/3620 Riggplan Rortunet Slemmestad Arbeidstillatelse Kirkealleen INSENTI AS 13.05.2019 31.12.2021
20/3875 Risenga 81 18 00 Anleggs gjennomføring Arbeidstillatelse Brages vei, Fredtunveien, Risengveien ISACHSEN ANLEGG AS 15.09.2019 31.12.2021
20/4377 VA grøft Gravearbeid Sætre terrasse T.F. MASKIN AS 01.04.2020 01.06.2021
20/4401 VA Dragonveien Gravearbeid Dragonveien ENTEK AS 16.03.2020 30.06.2021
20/4468 utvidelse Bleikervegen Gravearbeid Bleikervangen Håkanes Maskin A/S 20.04.2020 30.11.2021
20/4530 H120-N1300-1 - Vestre vei 3 - TC403S121001 - NSEG Gravearbeid Otto Blehrs vei, Otto Blehrs vei, Otto Blehrs vei BREDBÅND OG KABELTV AS 04.05.2020 30.06.2021
20/4599 etablering av fartsdemper Gravearbeid Lerkeveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 20.05.2020 30.09.2021
20/4664 4913 Torvbråthen Skole Veiløsning Gravearbeid Østskogveien ATRACK ENTREPRENØR AS 08.06.2020 01.06.2021
20/4707 Hønsveien del 1 Gravearbeid Hønsveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 27.07.2020 31.05.2021
20/4718 Undelstadveien 75-83, Asker Arbeidstillatelse Undelstadveien MINIANLEGG AS 13.07.2020 01.06.2021
20/4759 Høn-Landås omlegging av Askerveien og nytt fortau i Vipeveien Gravearbeid Vipeveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 03.08.2020 31.05.2021
20/4843 Solliveien 11 Gravearbeid Solliveien LUNDBY OG RYGG AS 24.08.2020 17.05.2021
20/4891 Graving for ny vannkum V1 og ny utkjøring Gravearbeid Bleikervangen Håkanes Maskin A/S 14.09.2020 17.08.2021
20/4915 578100 AK Holmsbu Støaveien VA Gravearbeid Støaveien, Berglibakken AKTIV VEIDRIFT AS 12.10.2020 30.09.2021
20/4930 Kirkeveien-Drammensveien Elvely - Føyka prosjektet Arbeidstillatelse drammensveien, kirkeveien, bankveien, hagaløkkeveien, kirkeveien ASKER KOMMUNE 01.10.2020 30.06.2022
20/4941 Bergerveien 81 19 04 Arbeidstillatelse Bergerveien ISACHSEN ANLEGG AS 28.09.2020 01.10.2021
20/4942 Halvard Torgersens vei- 81 19 04 Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 32/103 ISACHSEN ANLEGG AS 28.09.2020 01.10.2021
20/4969 320 EAAS Slemmestadveien - kryssing FV165 og Konglungveien Gravearbeid Konglungveien KAARE MORTENSEN OSLO/AKERSHUS AS 07.10.2020 14.05.2021
20/4982 Føyka Elvely 81 20 06 Gravearbeid Bankveien ISACHSEN ANLEGG AS 12.10.2020 31.10.2021
20/4991 Avløpsledning Elnesveien/Slemmestadveien Gravearbeid Elnesveien JON TORE SAND AS 19.10.2020 30.06.2021
20/5020 577500 Skonnerten PS Gravearbeid Devikveien AKTIV VEIDRIFT AS 19.10.2020 01.06.2021
20/5021 2047-120 Øvre Elnes Vei Gravearbeid Øvre Elnes Vei VEFLEN ENTREPRENØR AS 26.09.2020 13.05.2021
20/5054 Brudd på felles vanntilførsel i Vinterkroken. Gravearbeid Vinterkroken ESPEN SOMMERVOLL AS 02.11.2020 14.05.2021
20/5055 Brudd på vanntilførsel i Neslia 7 A Gravearbeid Neslia 7c ESPEN SOMMERVOLL AS 28.10.2020 14.05.2021
Viser 1 - 25 av 79 1 2 3 4 >