Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/348 Vendelåsen Panorama Gravearbeid VENDELÅSEN KR LARSEN MASKINENTREPRENØR AS 14.08.2017 30.07.2019
17/390 Vendelåsen Panorama Gravearbeid VENDELÅSEN KR LARSEN MASKINENTREPRENØR AS 22.08.2017 30.07.2019
17/471 811702 Blakstad PS - Anleggstrafikk Arbeidstillatelse Blakstad hageby ISACHSEN ANLEGG AS 09.10.2017 31.05.2019
17/477 Heggedalsbakken Arbeidstillatelse Heggedalsbakken ISACHSEN ANLEGG AS 02.10.2017 31.05.2019
18/26 Wesselkvartalet 81 17 17 Arbeidstillatelse Torvveien ISACHSEN ANLEGG AS 16.01.2018 20.12.2019
18/39 Margretes Vei Gravearbeid Margretes vei EIDE MASKIN AS 01.01.2018 30.06.2019
18/91 Wesselkvartalet -riving-stenge fortau. Arbeidstillatelse Bankveien ISACHSEN ANLEGG AS 15.02.2018 16.05.2019
18/172 Vakås Etappe 3-Anleggs trafikk Arbeidstillatelse Klokkerjordet ISACHSEN ANLEGG AS 16.04.2018 31.05.2019
18/176 Wesselkvartalet utgraving Gravearbeid Bankveien SV BETONG AS 03.04.2018 01.07.2020
18/184 Vakås Ettappe 3 Stengeplan-Innsnevring Gravearbeid Vakåsveien Klokkerjordet ISACHSEN ANLEGG AS 09.04.2018 31.05.2019
18/209 Trevaren/Heggedalsbakken Arbeidstillatelse Trevaren KONGSBERG ENTREPRENØR AS 09.04.2018 03.05.2019
18/223 Gulhella E2 Gravearbeid Andrenbakken Erlands vei Gudolf blakstads vei CARL C FON AS 23.04.2018 30.09.2019
18/241 V/A grøft Gravearbeid Gnr/Bnr: 75/46 WERNER OLSEN 22.05.2018 15.06.2019
18/322 Asker omformerstasjon, Hagaløkkveien 17 Gravearbeid Hagaløkkveien KIM STEINSHOLT AS 25.06.2018 30.04.2019
18/504 Midlertidig avkjørsel til Heslebergveien 5, Vollen Arbeidstillatelse Heslebergveien PER H STOKKE AS 10.09.2018 30.06.2019
18/512 Grodalsåsen Gravearbeid Grodalsåsen ME ANLEGGSSERVICE AS 17.09.2018 30.05.2019
18/519 Underlandsveien kabel Gravearbeid Underlandsveien PARK & ANLEGG AS 26.09.2018 30.04.2019
18/526 Dælifaret VVA Gravearbeid Dælifaret MARTIN RØNNING AS 19.09.2018 10.05.2019
18/533 Åmotveien kabel Gravearbeid Heggedalsbakken PARK & ANLEGG AS 24.09.2018 30.04.2019
18/534 Høymyrmarka Gravearbeid Høymyrmarka KIM STEINSHOLT AS 26.09.2018 31.08.2019
18/536 Ny fiberfremføring Gravearbeid Johs. Hartmanns vei BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 01.10.2018 16.05.2019
18/537 Ny fiberfremføring Gravearbeid Fiolveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 01.10.2018 16.05.2019
Viser 1 - 25 av 61 1 2 3 >