Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/471 811702 Blakstad PS - Anleggstrafikk Arbeidstillatelse Blakstad hageby ISACHSEN ANLEGG AS 09.10.2017 31.05.2019
17/477 Heggedalsbakken Arbeidstillatelse Heggedalsbakken ISACHSEN ANLEGG AS 02.10.2017 31.05.2019
17/602 Nesbru Sykehjem og tilliggende områder. Arbeidstillatelse Gartnerveien Dalslia LØVÅSDAL ENTREPRENØR AS 21.11.2017 21.12.2018
18/26 Wesselkvartalet 81 17 17 Arbeidstillatelse Torvveien ISACHSEN ANLEGG AS 16.01.2018 31.12.2018
18/39 Margretes Vei Gravearbeid Margretes vei EIDE MASKIN AS 01.01.2018 30.06.2019
18/91 Wesselkvartalet -riving-stenge fortau. Arbeidstillatelse Bankveien ISACHSEN ANLEGG AS 15.02.2018 16.05.2019
18/172 Vakås Etappe 3-Anleggs trafikk Arbeidstillatelse Klokkerjordet ISACHSEN ANLEGG AS 16.04.2018 31.05.2019
18/176 Wesselkvartalet utgraving Gravearbeid Bankveien SV BETONG AS 03.04.2018 01.07.2020
18/184 Vakås Ettappe 3 Stengeplan-Innsnevring Gravearbeid Klokkerjordet Vakåsveien ISACHSEN ANLEGG AS 09.04.2018 31.05.2019
18/191 18187 Otto Valstasvei 10 Arbeidstillatelse Otto Valstads vei MARTIN RØNNING AS 02.04.2018 21.12.2018
18/209 Trevaren/Heggedalsbakken Arbeidstillatelse Trevaren KONGSBERG ENTREPRENØR AS 09.04.2018 03.05.2019
18/223 Gulhella E2 Gravearbeid Gudolf blakstads vei Andrenbakken Erlands vei CARL C FON AS 23.04.2018 30.09.2019
18/241 V/A grøft Gravearbeid Gnr/Bnr: 75/46 WERNER OLSEN 22.05.2018 15.06.2019
18/258 Generell grave og arbeidstillatelse Arbeidstillatelse Asker Kommune ATRACK ENTREPRENØR AS 08.05.2018 31.12.2018
18/413 298 GS Røykenveien Gravearbeid Røykenveien KAARE MORTENSEN OSLO/AKERSHUS AS 30.07.2018 15.02.2019
18/452 Etablering av 24KV kabelanlegg Gravearbeid Borgenveien Søndre Borgen KIM STEINSHOLT AS 27.08.2018 31.01.2019
18/464 Omr. Nesøya - Vestre vei Gravearbeid Vestre vei TOM HVAAL AS 05.09.2018 31.12.2018
18/465 Omr. Nesøya - Otto Blehrs vei Gravearbeid Otto Blehrs vei TOM HVAAL AS 05.09.2018 31.12.2018
18/481 Omr. Nesøya - Gråtenveien Gravearbeid Gråtenveien TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/482 Omr. Nesøya - Halstoppen Gravearbeid Halstoppen TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
1 2 3 >
©2018 Geomatikk as