Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/302
Entreprenør KF ENTREPRENØR AS
Start 22.05.2023
Slutt 02.12.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hagaløkkveien 13 -17
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.04.2023
Tittel AT Sandvika - Drammen
Byggherre
Organisasjon: BANE NOR SF (orgnr.: 917082308)
Kontaktperson: Dag Kalseth (tlf.: 90600596)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Jens Larsson (tlf.: 93489816)