Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 23/75
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 08.02.2023
Slutt 24.12.2025
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vaterlandsveien 2 -41
Boligveien 1 -3
Bryggeveien 2 -22A
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.02.2023
Tittel Vaterlandskvartalet
Byggherre
Organisasjon: ASKER KOMMUNE (orgnr.: 944382038)
Kontaktperson: Jarl Erik Larsen (tlf.: 90808146)
Stedsansvarlig
Trond Flatland (tlf.: 97994036)
Ansvarshavende
Tom Stærkeby (tlf.: 99280508)