Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/69 LV Billingstad Gravearbeid Gnr/Bnr: 32/102 GAST ENTREPRENØR AS 01.02.2021 24.12.2021
21/99 578000 AK Solliveien Veikryssing Gravearbeid Solliveien AKTIV VEIDRIFT AS 01.03.2021 31.08.2021
21/100 VA-arbeider Husarveien- Dragonveien Gravearbeid Husarveien ENTEK AS 22.02.2021 30.06.2021
21/117 Konvallstien 7 Gravearbeid Konvallstien HEVVI MASKIN AS 25.02.2021 02.08.2021
21/169 521000 ØRA Gravearbeid Øraveien AKTIV VEIDRIFT AS 16.03.2021 31.08.2021
21/173 520500 Ridderkleiva Gravearbeid Ridderkleiva AKTIV VEIDRIFT AS 22.03.2021 30.09.2021
21/195 Generelt skiltvedtak 2021 Arbeidstillatelse Asker kommune NCC INDUSTRY AS 01.04.2021 31.12.2021
21/197 Rødsåsen 53 Gravearbeid Rødsåsen BEA BIL & MASKIN AS 01.03.2021 01.08.2021
21/202 893 Langenga Gravearbeid Langenga OSKAR OG TORMOD WIKE AS 24.03.2021 30.05.2022
21/205 521100 Midlertidig parkering Asker Covid Gravearbeid Bondilia, Bondilia AKTIV VEIDRIFT AS 06.04.2021 17.12.2021
21/210 Hyggen GS-vei Gravearbeid Hyggenveien AKTIV VEIDRIFT AS 19.04.2021 09.07.2021
21/221 Kirkeveien 221 Gravearbeid Kirkeveien BGT AS 14.04.2021 24.06.2021
21/226 ABV -k 203 Gravearbeid Husarveien ISACHSEN ANLEGG AS 14.04.2021 03.01.2022
21/260 Olleveien - Jørgensløkka Gravearbeid Jørgensløkka BGT AS 22.04.2021 22.07.2021
21/267 Kabelgrøft Vekstveien Follestad Gravearbeid Vekstveien ISACHSEN ANLEGG AS 01.04.2021 30.06.2021
21/268 fibergraving Gravearbeid Grønnliveien NIMBUS ENTREPRENØR AS 19.04.2021 28.06.2021
21/276 fibergraving Gravearbeid Eventyrveien NIMBUS ENTREPRENØR AS 26.04.2021 28.06.2021
21/284 521200 Røyken og Hurum Pumpestasjoner 001 Heggveien Gravearbeid Gnr/Bnr: 210/3 AKTIV VEIDRIFT AS 03.05.2021 31.10.2021
21/285 stenging av Lerkeveien Gravearbeid Lerkeveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 03.05.2021 01.09.2021
21/286 Haukenveien 15A Gravearbeid Hukenveien BGT AS 29.04.2021 23.09.2021
21/292 Tømmerlasting Viken skog gamle Drammensvei Gravearbeid Jerpåsveien VATNÅS ARBEIDSVARSLING 01.05.2021 01.07.2021
21/293 Granveien 29A Gravearbeid Granveien KRISTOFFERSEN AS 03.05.2021 30.08.2021
21/302 520900 Vaterlandsveien del 1 Gravearbeid Slemmestadveien, Heimansåsen, Vaterlandsveien, Boligveien AKTIV VEIDRIFT AS 06.05.2021 31.12.2021
21/305 Breddeutvidelse av Bleikervangen Gravearbeid Bleikervangen Håkanes Maskin A/S 18.05.2021 23.08.2021
21/318 Kabel Grøft Gravearbeid Håkavikveien HOLE GRAVESERVICE AS 10.05.2021 30.06.2021
Viser 26 - 50 av 81 < 1 2 3 4 >