Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/4421 Grøfte Arbeid Arbeidstillatelse Gudolf Blakstads vei CARL C FON AS 23.03.2020 31.08.2020
20/4468 utvidelse Bleikervegen Gravearbeid Bleikervangen Håkanes Maskin A/S 20.04.2020 30.11.2021
20/4504 Etabelring av fellesområde Gravearbeid Strandengveien ISACHSEN ANLEGG AS 27.04.2020 28.08.2020
20/4530 H120-N1300-1 - Vestre vei 3 - TC403S121001 - NSEG Gravearbeid Otto Blehrs vei, Otto Blehrs vei, Otto Blehrs vei BREDBÅND OG KABELTV AS 04.05.2020 01.09.2020
20/4549 Ventesone i Brages vei Gravearbeid Brages vei HAGEN MASKIN AS 30.04.2020 22.08.2020
20/4561 Trafikksikring Bakkekroken Hyggen Gravearbeid Bakkekroken Arne Olav Lund A/S 04.05.2020 20.08.2020
20/4578 H120 – N0701-2 – Drammensveien 969 NSEG - TC403S120701 Arbeidstillatelse Drengsrudhagen BREDBÅND OG KABELTV AS 18.05.2020 30.09.2020
20/4584 kistefoss gs vei Gravearbeid åmotåsen KF ENTREPRENØR AS 20.05.2020 02.11.2020
20/4588 Sætre Infrastruktur etappe 2 Gravearbeid Øraveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 18.05.2020 18.12.2020
20/4595 gs sykkelvei kistefoss Gravearbeid heggedalsbakken KF ENTREPRENØR AS 20.05.2020 02.11.2020
20/4599 etablering av fartsdemper Gravearbeid Lerkeveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 20.05.2020 01.06.2021
20/4604 Granbakken 61-84, Asker Gravearbeid Granbakken, Krillåsveien, J. R. Wilhelmsens vei, Krillåsjordet, Bleikerkollen, Langenga, Granbakken K BAUGERØD ANLEGG AS 19.05.2020 14.08.2020
20/4652 Gullhella E-5 No Dig med noe graving Gravearbeid røykenveien, Gamle Røykenvei, Gullhellaveien KJELDAAS AS 21.05.2020 23.11.2020
20/4656 Brudd på vanntilførsel i Reistadlia 4 Gravearbeid Reistadlia ESPEN SOMMERVOLL AS 15.06.2020 14.08.2020
20/4659 Midlertidig G/S vei Gravearbeid Brages vei ISACHSEN ANLEGG AS 15.06.2020 15.10.2020
20/4664 4913 Torvbråthen Skole Veiløsning Gravearbeid Østskogveien ATRACK ENTREPRENØR AS 08.06.2020 01.06.2021
20/4676 Bygging av støttemur Gravearbeid Langenga MARTHINSEN & DUVHOLT AS 22.06.2020 02.10.2020
20/4677 Etablering av nytt hovedledningsanlegg for VA Gravearbeid Vestre vei MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.06.2020 20.12.2020
20/4678 Julius Madsensvei Gravearbeid Julius Madsens vei MARTIN RØNNING AS 12.06.2020 30.08.2020
20/4682 Påkobling vann og avløp Gravearbeid Dueåsen MASKINENTREPRENØR BRINCHEN & MYKLAND AS 19.06.2020 01.12.2020
20/4683 Midlertidig gangvei Arbeidstillatelse Skolebakken INSENTI AS 22.06.2020 21.08.2020
20/4688 holmquistveienen 1 Gravearbeid Holmquistveien GDA AS 22.06.2020 01.09.2020
20/4692 Filtvetveien 56 3480 Filtvet Gravearbeid Filtvetveien GDA AS 22.06.2020 01.09.2020
20/4694 11116 Spikkestadveien massetskifting/ grøfterensk Gravearbeid spikkestadveien ASKER KOMMUNE 22.06.2020 30.09.2020
20/4706 Halvard Torgersens vei, Asker Gravearbeid Thorvald Olsens gate HAGEN MASKIN AS 30.06.2020 21.08.2020
Viser 26 - 50 av 70 < 1 2 3 >