Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/423 Lilleåsen Gravearbeid Slependveien Lilleåsen TOM HVAAL AS 01.08.2018 01.11.2018
18/437 Gullhella-Eriks vei-Kloakk-kollaps Gravearbeid Eriks vei ISACHSEN ANLEGG AS 10.08.2018 30.10.2018
18/451 Heggedalskogen 62 Gravearbeid Heggedalskogen HAGEN MASKIN AS 27.08.2018 30.10.2018
18/452 Etablering av 24KV kabelanlegg Gravearbeid Søndre Borgen Borgenveien KIM STEINSHOLT AS 27.08.2018 27.10.2018
18/457 Bleikerhaugen Gravearbeid Bleikerhaugen INFRATEK NORGE AS 28.09.2018 31.10.2018
18/464 Omr. Nesøya - Vestre vei Gravearbeid Vestre vei TOM HVAAL AS 05.09.2018 31.10.2018
18/465 Omr. Nesøya - Otto Blehrs vei Gravearbeid Otto Blehrs vei TOM HVAAL AS 05.09.2018 31.10.2018
18/477 brann kum Gravearbeid Øvre Båstad vei MORTEN FOSSEN AS 06.09.2018 02.11.2018
18/481 Omr. Nesøya - Gråtenveien Gravearbeid Gråtenveien TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/482 Omr. Nesøya - Halstoppen Gravearbeid Halstoppen TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/483 Omr. Nesøya - Hovedgårdsveien Gravearbeid Hovedgårdsveien TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/484 Omr. Nesøya - Jon Smørs vei Gravearbeid Jon Smørs vei TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/485 Omr. Nesøya - Kjeksla Gravearbeid Kjeksla TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/487 Omr. Nesøya - Rosenkrantz vei Gravearbeid Rosenkrantz vei TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/488 Omr. Nesøya - Storengveien Gravearbeid Storengveien TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/491 Omr. Nesøya - Tjernnåslia Gravearbeid Tjernåslia TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/492 Omr. Nesøya - Tverråsen Gravearbeid Tverråsen TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/493 Omr. Nesøya - Vesthellinga Gravearbeid Vesthellinga TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/494 Omr. Nesøya - Vestre Hals Gravearbeid Vestre Hals TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/495 Omr. Nesøya - Østre Vei Gravearbeid Østre vei Taglugnveien TOM HVAAL AS 17.09.2018 31.12.2018
18/502 Sætre Terrasse 19 Gravearbeid Sætre terrasse HEGNA TRANSPORT AS 07.09.2018 16.11.2018
18/504 Midlertidig avkjørsel til Heslebergveien 5, Vollen Arbeidstillatelse Heslebergveien PER H STOKKE AS 10.09.2018 30.06.2019
< 1 2 3 >
©2018 Geomatikk as