Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/69 LV Billingstad Gravearbeid Gnr/Bnr: 32/102 GAST ENTREPRENØR AS 01.02.2021 24.12.2021
21/82 2021-17 Bjerkeallen 38 Gravearbeid Bjerkealleen ASKER OG BÆRUM GRAVESERVICE AS 10.02.2021 01.05.2021
21/86 Tyrihansveien 9, Asker, SKOLLERUD ANLEGG AS Arbeidstillatelse Tyrihansveien SKOLLERUD ANLEGG AS 11.02.2021 16.04.2021
21/99 578000 AK Solliveien Veikryssing Gravearbeid Solliveien AKTIV VEIDRIFT AS 01.03.2021 31.05.2021
21/100 VA-arbeider Husarveien- Dragonveien Gravearbeid Husarveien ENTEK AS 22.02.2021 31.05.2021
21/117 Konvallstien 7 Gravearbeid Konvallstien HEVVI MASKIN AS 25.02.2021 30.04.2021
21/125 520800 Skomakerdalen Gravearbeid Heggumhøgda, Spikkestadveien AKTIV VEIDRIFT AS 01.03.2021 07.05.2021
21/129 520400 Kapselfabrikken Bondi kabel Gravearbeid Røykenveien AKTIV VEIDRIFT AS 03.03.2021 31.05.2021
21/144 1625 Rustadveien 15 Slemmestad Gravearbeid Gnr/Bnr: 293/1 DIGGER AS 08.03.2021 31.05.2021
21/160 Gatevarme Bankveien Gravearbeid bankveien SKAARET LANDSKAP AS 15.03.2021 12.04.2021
21/167 Skuglundveien Gravearbeid Brastadveien AKTIV VEIDRIFT AS 15.03.2021 15.05.2021
21/169 521000 ØRA Gravearbeid Øraveien AKTIV VEIDRIFT AS 16.03.2021 31.05.2021
21/171 Vannlekkasje Gravearbeid Heggveien T.F. MASKIN AS 16.03.2021 15.04.2021
21/173 520500 Ridderkleiva Gravearbeid Ridderkleiva AKTIV VEIDRIFT AS 22.03.2021 30.09.2021
21/175 Kjonebråten 2 - 11204 Gravearbeid Kjonebråten K BAUGERØD ANLEGG AS 22.03.2021 30.04.2021
21/183 411 Granbakken VA Gravearbeid J. R. Wilhelmsens vei ATRACK ENTREPRENØR AS 22.03.2021 01.06.2021
21/190 50005 Nærsnes Gravearbeid Krystallveien TOM HVAAL AS 12.04.2021 18.06.2021
21/195 Generelt skiltvedtak 2021 Arbeidstillatelse Asker kommune NCC INDUSTRY AS 01.04.2021 31.12.2021
21/197 Rødsåsen 53 Gravearbeid Rødsåsen BEA BIL & MASKIN AS 01.03.2021 01.08.2021
21/199 KF Nordengveien Gravearbeid Nordengveien MIMAX ASFALT & BETONG AS 08.04.2021 16.04.2021
21/203 Heggveien Gravearbeid Heggveien K BAUGERØD ANLEGG AS 07.04.2021 30.04.2021
21/204 p0048 Luke Dokter - Billingstad Arbeidstillatelse Nordengkollen TRAFIKKDRIFT AS 08.04.2021 23.04.2021
21/205 521100 Midlertidig parkering Asker Covid Gravearbeid Bondilia, Bondilia AKTIV VEIDRIFT AS 06.04.2021 23.04.2021
21/206 Vannlekkasje Syrinveien Gravearbeid Syrinveien KVETA TRANSPORT AS 06.04.2021 16.04.2021
21/207 521100 Midlertidig parkering Asker Covid Tiltak 2 Gravearbeid Eddas vei AKTIV VEIDRIFT AS 06.04.2021 30.04.2021
Viser 51 - 75 av 77 < 1 2 3 4 >