Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/938 VA grøft Vøyen Terrasse Gravearbeid Vøyen terrasse ISACHSEN ANLEGG AS 05.01.2023 13.03.2023
22/940 Solstadlia 67 og 76 Gravearbeid Solstadlia OLAV SOLVANG AS 04.01.2023 31.03.2023
22/945 Vaterlandskvartalet VA grøft -omlegging av kabler m/mer Gravearbeid Vaterlandsveien ISACHSEN ANLEGG AS 02.01.2023 01.06.2023
22/949 522500 GS-bru Røyken Gravearbeid Spikkestadveien AKTIV VEIDRIFT AS 02.01.2023 30.06.2023
22/950 524300 Knivsfjellsveien Gravearbeid Knivsfjellveien AKTIV VEIDRIFT AS 02.01.2023 30.06.2023
22/955 Vaterlandsveien - trefelling Arbeidstillatelse Vaterlandsveien AKTIV VEIDRIFT AS 02.01.2023 31.03.2023
22/956 Pendler Parkering Vaterlandskvartalet Arbeidstillatelse Vaterlandsveien ISACHSEN ANLEGG AS 02.01.2023 01.03.2023
23/3 Undelstadveien 45 Arbeidstillatelse Undelstadveien MARTIN RØNNING AS 03.01.2023 31.03.2023
23/4 Fusdal torg- Sømborring 2 Gravearbeid Gnr/Bnr: 50/435 KONGSBERG ENTREPRENØR AS 03.01.2023 31.03.2023
23/9 600000-049 - Hestesundveien-Vestre Vei Gravearbeid Vestre vei AKTIV VEIDRIFT AS 09.01.2023 24.02.2023
23/10 Graving til brakkeplass og VA til dette Gravearbeid Nye Vakås vei SKALSTAD GRAVING 17.01.2023 12.05.2023
23/19 Generell arbeidsvarslingsplan Arbeidstillatelse Hele kommunen ELTEL NETWORKS AS 01.01.2023 31.12.2023
23/20 32806 Kjekstadveien 4 Gravearbeid Kjekstadveien TOM HVAAL AS 18.01.2023 01.03.2023
23/24 Vannlekkasje Tiurveien Gravearbeid Bjørnefaret KVETA TRANSPORT AS 15.12.2022 10.05.2023
23/27 Generell arbeidsvarsling for kantklipping av vei Arbeidstillatelse Fusdalbråten ASKER KOMMUNE 01.01.2023 31.12.2023
23/34 Torstadveien 26a Gravearbeid Torstadveien BRØDRENE HANSEN GRAVESERVICE AS 20.01.2023 12.05.2023
23/35 Otto Blehrs vei - påkjørt trafo Gravearbeid Otto Blehrs vei ENVIRO ENTREPRENØR AS 19.01.2023 03.02.2023
23/36 Midlertidig gangvei Vaterlandskvartalet Arbeidstillatelse Bryggeveien, Vaterlandsveien ISACHSEN ANLEGG AS 23.01.2023 01.05.2023
23/39 Bytte Fordelingsskap FS15646 Gravearbeid Tømtebakken NETTPARTNER AS 25.01.2023 03.02.2023
23/49 AK Beredskap - Akutte graveoppdrag 2023 Arbeidstillatelse Fusdalbråten AKTIV VEIDRIFT AS 20.01.2023 05.01.2024
23/51 600000-068 Odins vei Gravearbeid Odins vei AKTIV VEIDRIFT AS 30.01.2023 31.03.2023
23/62 600000-071 Bergveien 6 Gravearbeid Bergveien AKTIV VEIDRIFT AS 30.01.2023 03.03.2023
23/63 Vaterlandsveien Arbeidstillatelse Vaterlandsveien ISACHSEN ANLEGG AS 02.02.2023 31.03.2023
23/67 Fjerning av snø Arbeidstillatelse Johan Follestads vei F F F HAGE OG MILJØ AS 03.02.2023 06.02.2023
Viser 51 - 74 av 74 < 1 2 3