Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/510 Askerveien 50 Gravearbeid Askerveien OLAV SOLVANG AS 17.09.2018 30.11.2018
18/512 Grodalsåsen Gravearbeid Grodalsåsen ME ANLEGGSSERVICE AS 17.09.2018 17.11.2018
18/519 Underlandsveien kabel Gravearbeid Underlandsveien PARK & ANLEGG AS 26.09.2018 02.11.2018
18/526 Dælifaret VVA Gravearbeid Dælifaret MARTIN RØNNING AS 19.09.2018 20.12.2018
18/529 Drammensveien 969 Gravearbeid Drammensveien OLAV SOLVANG AS 26.09.2018 20.12.2018
18/531 Dalslia 22 Gravearbeid Dalslia AKERSHUS OG BUSKERUD RØR-REHABILITERING AS 01.10.2018 19.10.2018
18/533 Åmotveien kabel Gravearbeid Heggedalsbakken PARK & ANLEGG AS 24.09.2018 30.11.2018
18/534 Høymyrmarka Gravearbeid Høymyrmarka KIM STEINSHOLT AS 26.09.2018 26.11.2018
18/535 2018-58 Brusetveien 72 Gravearbeid Brusetveien ASKER OG BÆRUM GRAVESERVICE AS 01.10.2018 15.11.2018
18/536 Ny fiberfremføring Gravearbeid Johs. Hartmanns vei BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 01.10.2018 15.11.2018
18/537 Ny fiberfremføring Gravearbeid Fiolveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 01.10.2018 15.11.2018
18/538 Ny fiberfremføring Gravearbeid Skustadgata BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 01.10.2018 15.11.2018
18/540 Johs Noresvei 14 Gravearbeid Johs. Nores vei TL MASKIN Tore Larsen 25.09.2018 01.12.2018
18/542 Biterudveien 8-20 Gravearbeid Biterudveien BONSTAD ATLE 01.10.2018 02.11.2018
18/543 Dalslia Asker kabelgrøft Gravearbeid Dalslia K BAUGERØD ANLEGG AS 04.10.2018 26.10.2018
18/544 Tennskap Langkroken Gravearbeid Langkroken K BAUGERØD ANLEGG AS 04.10.2018 26.10.2018
18/552 Hampengen, Slemmestadveien Gravearbeid Gnr/Bnr: 102/1 KIM STEINSHOLT AS 26.09.2018 26.11.2018
18/563 Sanering VA Erlands vei 43 Gravearbeid Erlands vei CARL C FON AS 15.10.2018 29.10.2018
18/564 Ny skole Risenga Gravearbeid Brages vei CARL C FON AS 08.10.2018 31.08.2019
18/570 Asker VGS Gravearbeid Fredtunveien SKANDINAVISK OLJESIKKERHET AS 03.10.2018 31.10.2018
18/571 Tett anboring vann for Gransvea 31,33 og 35 Gravearbeid Gransvea PER SOMMERVOLL AS 10.10.2018 26.10.2018
18/575 Norddalsveien 10 og 12 Gravearbeid Norddalsveien 10B BORGEN ENTREPRENØR AS 05.10.2018 26.10.2018
18/584 fiber grøft Gravearbeid Bjerkåsveien BERNT GUNDERSEN GRAVESERVICE AS 17.10.2018 30.11.2018
18/587 Konglungveien Gravearbeid Konglungveien DOZERDRIFT AS 17.10.2018 26.10.2018
< 1 2 3
©2018 Geomatikk as