Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
24/251 Grobråtenveien 122 Gravearbeid Grobråtenveien BGT AS 27.05.2024 10.07.2024
24/256 49321 Holmsbu Kirkevei 1 Gravearbeid Holmsbu kirkevei TOM HVAAL AS 27.05.2024 05.07.2024
24/257 Nesveien 10 Gravearbeid Nesveien MARTIN RØNNING AS 27.05.2024 30.06.2024
24/270 Grensefaret 44 (Billingstad 1Tillegg) Gravearbeid Grensefaret, Nordengkollen Hancom AS 03.06.2024 29.07.2024
24/271 Billingstadåsen 11B (Billingstad 1 Tillegg) Gravearbeid Billingstadåsen Hancom AS 03.06.2024 29.07.2024
24/274 324 Dælitoppen 17 Gravearbeid Gamle Drammensvei, Dælitoppen HOLTHE ANLEGG AS 05.06.2024 21.06.2024
24/275 524900 Kiss & ride Hvalstad skole - Skiltplan Arbeidstillatelse Hvalstadveien AKTIV VEIDRIFT AS 10.06.2024 07.08.2026
24/276 596400 Vakås E4 - Fase D Gravearbeid Vakåsveien AKTIV VEIDRIFT AS 10.06.2024 01.11.2024
24/277 Engebråtenveien 10 Gravearbeid Engebråtenveien X ANLEGG AS 27.05.2024 30.06.2024
24/279 opparbeidelse av tomt Gravearbeid Johan Follestads vei F F F HAGE OG MILJØ AS 31.05.2024 01.07.2024
24/282 Viken MF | 45938 Boligveien 20-24 Gravearbeid Boligveien TOM HVAAL AS 03.06.2024 12.07.2024
24/284 Hvalstadåsen 52 Gravearbeid Hvalstadåsen NYE VETHE MASKIN AS 05.06.2024 28.06.2024
24/285 VA grøft Gravearbeid Åmotveien T.F. MASKIN AS 10.06.2024 01.07.2024
24/286 Hønsveien 114 - 122, Asker Gravearbeid Hønsveien NORDISK BYGG OG UTEMILJØ AS 11.06.2024 30.06.2024
24/287 Norengveien 6 Arbeidstillatelse Nordengveien SKOLLERUD ANLEGG AS 10.06.2024 02.12.2024
24/290 Heggedalsbakken 21 Gravearbeid Heggedalsbakken BGT AS 06.06.2024 30.07.2024
24/294 Viken MF | 45971 Bråsetveien 21B, Røyken Gravearbeid Bassengveien, Bråsetveien, Bråsethøgda TOM HVAAL AS 10.06.2024 09.08.2024
24/295 Drengsrudveien Gravearbeid Drengsrudveien RØNAAS ENTREPRENØR AS 10.06.2024 01.11.2024
24/296 Baglerveien 33 Gravearbeid Baglerveien RB GRAVING OG TRANSPORT AS 13.06.2024 27.06.2024
24/297 Viken MF | 46118 Skoglundveien 1A Gravearbeid Røedsjordet TOM HVAAL AS 11.06.2024 02.08.2024
24/298 Vettreåsen 27 Gravearbeid Vettreåsen BORGEN ENTREPRENØR AS 06.06.2024 12.07.2024
24/299 600000-174 Jacob Neumannsvei Gravearbeid Johs. Nores vei AKTIV VEIDRIFT AS 17.06.2024 28.06.2024
24/300 Vettreåsen 13 Gravearbeid Vettreåsen BORGEN ENTREPRENØR AS 17.06.2024 30.08.2024
24/301 600000-002 Torsrduveien asfaltering Arbeidstillatelse Torsrudveien AKTIV VEIDRIFT AS 11.06.2024 21.06.2024
24/303 Øvre Måsean Gravearbeid Øvre Måsan GJ ENTREPRENØR AS 12.06.2024 05.07.2024
Viser 101 - 125 av 128 < 1 .. 3 4 5 6 >