Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/3875 Risenga 81 18 00 Anleggs gjennomføring Arbeidstillatelse Brages vei, Fredtunveien, Risengveien ISACHSEN ANLEGG AS 15.09.2019 31.12.2023
21/205 521100 Midlertidig parkering Asker Covid Gravearbeid Bondilia, Bondilia AKTIV VEIDRIFT AS 06.04.2021 31.12.2023
21/339 Storengveien PSP Gravearbeid Margretes vei, Storengveien, Østre vei AKTIV VEIDRIFT AS 24.05.2021 02.06.2023
21/572 520300 - 200 Petersrønningen / Vendelåsen Gravearbeid søndre vei, Vendelåsen, Vendelåsen AKTIV VEIDRIFT AS 18.08.2021 02.06.2023
21/862 Søndre Borgen 16 Gravearbeid Gnr/Bnr: 6/840 KONGSBERG ENTREPRENØR AS 01.11.2021 22.12.2023
22/15 Oneco Arbeid på fortau Arbeidstillatelse Fredtunveien NOKAS SERVICE AS 10.01.2022 31.01.2024
22/60 Generell arbeidsvarsling for vegetasjonsrydding Arbeidstillatelse Fusdalbråten ASKER KOMMUNE 01.01.2022 31.12.2023
22/116 2245-102 Heggedal Trafostasjon Gravearbeid Vollenveien, Vollenveien, Øvre Gjellum vei, Yggesetveien, Øvre Gjellum vei VEFLEN ENTREPRENØR AS 28.02.2022 15.06.2023
22/117 Midlertidig gangvei Huldreveien Gravearbeid Huldreveien BREVIK AS 16.02.2022 30.09.2024
22/249 Huldreveien- Kjonebråten Gravearbeid Huldreveien BREVIK AS 19.04.2022 28.02.2023
22/250 Kirkeveien 226-230 07.04.22 Arbeidstillatelse Hagaløkkveien, Meierisvingen, Bankveien, Torvveien OBAS ØST AS 19.04.2022 15.05.2023
22/334 Perlen Gravearbeid Askerveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 27.05.2022 30.04.2023
22/344 Askerveien 52, Asker, Asker Entreprenør AS Arbeidstillatelse Askerveien ASKER ENTREPRENØR AS 18.05.2022 01.04.2024
22/366 Omlegging gangvei - Trollhaugen Arbeidstillatelse Askerveien ASKER ENTREPRENØR AS 18.05.2022 01.04.2024
22/483 Vettreåsen 17 Gravearbeid Vettreåsen BORGEN ENTREPRENØR AS 05.07.2022 31.05.2023
22/514 [Veilyskontrakt Asker kommune - Otera Traftec 2022/23] Søkn. om generelt vedtak Arbeidstillatelse Knud Askers vei VEIDRIFT AS 01.08.2022 01.09.2023
22/548 520000 - 200 Petterstua Sætre PSP31 Gravearbeid Søndre Sætrevei AKTIV VEIDRIFT AS 22.08.2022 31.08.2023
22/574 2 mannsboliger, garasje under terreng Gravearbeid Otto Blehrs vei MTM ANLEGG AS 29.08.2022 01.09.2023
22/581 2247-117 Åstadveien Gravearbeid Åstadveien VEFLEN ENTREPRENØR AS 05.09.2022 16.05.2023
22/582 2247-117 Husarveien Gravearbeid Husarveien VEFLEN ENTREPRENØR AS 12.09.2022 05.05.2023
22/597 Heggedal Terrasse Rødsåsen Arbeidstillatelse Harry Sønsterøds vei, Rødsåsen, Åmotveien, Rødsgrenda ASKER ENTREPRENØR AS 30.08.2022 31.08.2023
22/622 Teglverksveien del2 Gravearbeid Teglverksveien KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS 12.09.2022 15.06.2023
22/647 Heggedalsbakken 6, Heggedal Arbeidstillatelse Heggedalsbakken STRØM GUNDERSEN AS 04.10.2022 01.11.2023
22/653 Kryssing gangvei Holmen Gravearbeid Vogellund KJELDAAS AS 20.09.2022 31.05.2023
22/664 521800 Rustadveien Gravearbeid Gnr/Bnr: 293/1 AKTIV VEIDRIFT AS 22.09.2022 31.03.2023
Viser 1 - 25 av 74 1 2 3 >