Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
16311 Plan kabeltrase Gudolf Blakstad vei, Husejorde og Baglerveien Hafslund Nett Pål Holm 48228919 01.04.2019 29.11.2019
16313 Plan kabeltrase Ridderkleiva,Skytterveien, Åbyfaret og Vabråten Hafslund Nett Pål Holm 48228919 01.04.2019 30.11.2019
16517 Billingstadsletta Geomatikk Tove Engen 91509146 13.03.2019 01.08.2020
17050 10498 Høyfjellsåsen Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 20.05.2019 31.08.2019
17051 10498 Margretes vei Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 20.05.2019 31.08.2019
17052 10498 Ottes vei Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 20.05.2019 31.08.2019
17053 10498 Taglugnveien Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 20.05.2019 31.08.2019
17054 10498 Østre vei 38-94 Viken Fiber AS Bjørn-Kristian Larsen 97754064 20.05.2019 31.08.2019
17291 10501 Slependveien gangvei Viken Fiber AS Bård Hægeland 93896169 20.05.2019 31.08.2019
17708 Dr. Natvigsvei 3 Geomatikk Tove Engen 91509146 24.06.2019 20.12.2019
17859 Rødhettes vei Asker kommune samferdsel Johan Dalsrud 92489830 01.07.2019 01.10.2019