Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 33522
Registrert 15.04.2024
Firma Telia Norge AS
Start 16.04.2024
Slutt 26.08.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kenneth Olafsen
Kontakt telefon 93493241
Arbeidets art Her søkes det om tillatelse til graving av nye rør for fiberkabel frem til beboerforeningen og det søkes også om etablering av to stk TK2 trekkekummer på trase er også tenkt plassering av 1x500 skap inne ved Bleikeråsen 42. se vedlagte ortofoto og gatebilder for mere informasjon.