Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/653
Entreprenør KJELDAAS AS
Start 20.09.2022
Slutt 31.05.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vogellund 28 -35
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.09.2022
Tittel Kryssing gangvei Holmen
Byggherre
Kontaktperson: Storebrand Holmen Utvikling as (tlf.: 22315050)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Øyvind Slevigen (tlf.: 97153244)