Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/651
Entreprenør HAGEN MASKIN AS
Start 13.09.2021
Slutt 15.05.2022
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Brusetkollen 28 -33
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 03.09.2021
Tittel Brusetkollen 29 koble VA i veibane
Byggherre
Kontaktperson: Steinar Tveit (tlf.: 48299414)
Stedsansvarlig
Kenneth Arnemo (tlf.: 90265935)
Ansvarshavende
Mads Ombye (tlf.: 40601010)