Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/302
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 06.05.2021
Slutt 28.01.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Slemmestadveien 608
Heimansåsen 4 -16
Vaterlandsveien 1 -49
Boligveien 1 -3
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.05.2021
Tittel 520900 Vaterlandsveien del 1
Byggherre
Organisasjon: ASKER KOMMUNE (orgnr.: 920125298)
Kontaktperson: Grete Sørgaard Høeg (tlf.: 92 68 92 60)
Stedsansvarlig
Hans Christian Myrvang (tlf.: 40418412)
Rune Villdalen (tlf.: 46982119)
Kenneth Johansen (tlf.: 90400617)
Ansvarshavende
Steffen Ask (tlf.: 97523043)