Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4915
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 12.10.2020
Slutt 26.08.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Støaveien 3 -41
Berglibakken 2 -13
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.09.2020
Tittel 578100 AK Holmsbu Støaveien VA
Byggherre
Organisasjon: ASKER KOMMUNE (orgnr.: 920125298)
Kontaktperson: Ketil Hovelsen (tlf.: 92011326)
Stedsansvarlig
Tadeusz Wodas (tlf.: 48667411)
Bjørnar Sæther (tlf.: 91679178)
Ansvarshavende
Lars Christian Westengen (tlf.: 92059124)