Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4759
Entreprenør MARTHINSEN & DUVHOLT AS
Start 03.08.2020
Slutt 20.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vipeveien 4 -13B
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel, Signallys/kabel, Fiber/bredbånd, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.07.2020
Tittel Høn-Landås omlegging av Askerveien og nytt fortau i Vipeveien
Byggherre
Organisasjon: SELVAAG BOLIG LANDÅS AS (orgnr.: 996834859)
Kontaktperson: Bård Henrik Sydow (tlf.: 95128909)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Tor Eilert Navestad (tlf.: 41219164)
Nils Gunnar Valle (tlf.: 92201801)