Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4207
Entreprenør BMO ENTREPRENØR AS
Start 04.12.2019
Slutt 30.11.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Heklebergveien 1 -2
Ovnerudveien 14
Søknad gjelder Vedlikeholdsarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 03.12.2019
Tittel BMO Entreprenør- Krattrydding,- CØ 48 15 45 09
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL KONTORSTED (orgnr.: 974732076)
Kontaktperson: Øyvind Lindland (tlf.: 913 38 975)
Stedsansvarlig
se liste i plan (tlf.: 91138318)
Ansvarshavende
Terje Kleven (tlf.: 91138318)