Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3374
Entreprenør ARNE OLAV LUND AS
Start 30.01.2019
Slutt 02.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Jacob Neumannsvei 1 -49
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.01.2019
Tittel Vakås etappe 2
Byggherre
Organisasjon: ASKER KOMMUNE SEKTOR TEKNISK (orgnr.: 974637766)
Kontaktperson: Jan Richard Eriksen (tlf.: 93433755)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Tor Tørrissen (tlf.: 90614190)