Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 18/241 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: WERNER OLSEN Status: Godkjent
Berørte veier: Gnr/Bnr: 75/46 38 40
Søknad gjelder: VA-anlegg
Start: 22.05.2018
Slutt: 15.06.2019
Saksinformasjon
Registrert: 03.05.2018 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (251892)
Arbeidsvarsling (264711)
Arbeidsvarsling (257545)
Tittel: V/A grøft Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes