Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 34410
Registrert 08.03.2024
Firma Viken Fiber AS
Start 22.04.2024
Slutt 05.07.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Andre Lunde
Kontakt telefon 90771155
Arbeidets art Grave trase for fiberkabel til kommunal lokasjon. Det legges også av rør til alle husstander langs veien