Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 33602
Registrert 25.10.2023
Firma Telia Norge AS
Start 06.11.2023
Slutt 29.06.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kenneth Olafsen
Kontakt telefon 93493241
Arbeidets art Her søkes det om tillatelse til graving av 1x110 mm rør for strømkabel , da strøm til skap satt opp under plan 30329 må hentes fra annet strømskap etter avtale med Elvia. Se vedlagte ortofoto og gatebilde som viser trase.