Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 30368
Registrert 18.10.2022
Firma ASKER KOMMUNE SAMFUNNSTJENESTER
Start 23.11.2022
Slutt 30.04.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Martin Just
Kontakt telefon 91118481
Arbeidets art Etablering av ny avkjørsel fra kommunal vei. Avkjørsel skal benyttes for gående/syklende og nødetater, ikke for privatbilisme eller varelevering. Arbeidet består i å koble en eksisterende gangvei sammen med kommunal vei i Johs. Hartmanns vei