Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28467
Registrert 07.04.2022
Firma Telia (TDC)
Start 25.04.2022
Slutt 30.06.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Magnus Johansson
Kontakt telefon 47486329
Arbeidets art Nedsetting av kum over eksisterende rørtrase. Strekking av G48 ADSS via eksisterende luftstrekk. Grøft fra siste ls-mast til bygg. Legging 3x40mm i grøft.