Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25149
Registrert 30.04.2021
Firma HOLE GRAVESERVICE AS
Start 10.05.2021
Slutt 31.07.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jørgen Undhjem Lærum
Kontakt telefon 92617953
Arbeidets art Kabel grøft fra trafo til by bygg