Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20636
Registrert 29.04.2021
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 01.06.2021
Slutt 01.11.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Øystein Fiskerud
Kontakt telefon 92465296
Arbeidets art Etablering av nye 22 kV jordkabler fra Heggedal trafostasjon til VEAS, delstrekk 3 Vollenveien 100 - Dalveien 17.