Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 18664
Registrert 09.09.2019
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 01.10.2019
Slutt 30.11.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jan Arvid Nilsen
Kontakt telefon 99213029
Arbeidets art Det må etableres kabelgrøft for stamnettskabel TFXP 4x240 Al fra Nettstasjon (NS) D5574 til nytt fordelingsskap ved innkjøring til nytt boligfelt. + 110mm rør frem til de enkelte tomtene inne på feltet. Kabeltrase langs Vestre Jansrud følger eksisterende kabeltrase som Hafslund Nett har i området.