Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16305
Registrert 07.01.2019
Firma Hafslund Nett
Start 20.06.2019
Slutt 20.08.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jon Anders Sørensen
Kontakt telefon 98255454
Arbeidets art Det legges ny høyspentkabel i vist trasé. Dette øker forsyningssikkerheten til skolen betraktelig, da ny kabel sikrer forsyning fra to sider (ringkjøring). Tenkt gjennomført i skoleferien for å unngå anleggsområde med elever til stede.