Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 23/53 hos saksbehandlende enhet Asker kommune - Miljø og samferdsel. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser