Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/862
Entreprenør KONGSBERG ENTREPRENØR AS
Start 01.11.2021
Slutt 22.12.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 6/840 16 -18
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.10.2021
Tittel Søndre Borgen 16
Byggherre
Organisasjon: VEIDEKKE ENTREPRENØR AS (orgnr.: 973077872)
Kontaktperson: Per Arne Leversby (tlf.: 92870484)
Stedsansvarlig
Hans Petter Engelstad (tlf.: 40605945)
Ansvarshavende
Anund Borge. (tlf.: 99006430)