Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/807
Entreprenør KAARE MORTENSEN BUSKERUD AS
Start 18.10.2021
Slutt 01.09.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier C.A. Johansens plass 1
Gnr/Bnr: 206/9
Gnr/Bnr: 206/145
Gnr/Bnr: 206/144
Gnr/Bnr: 206/8
Gnr/Bnr: 206/23
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning, El-kabel, Fiber/bredbånd, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.10.2021
Tittel Parkeringsplass og kirkepark
Byggherre
Organisasjon: ASKER KOMMUNE (orgnr.: 920125298)
Kontaktperson: Emil Grøtting (tlf.: 41427785)
Stedsansvarlig
Andre Engen Finnerud (tlf.: 952 99 549)
Andre E. Finnerud (tlf.: 952 99 549)
Andre Engen Finnerud (tlf.: 952 99 549)
Ansvarshavende
Karzan Reshid (tlf.: 952 99 531)