Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/802
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 20.09.2021
Slutt 31.08.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Rødsåsen 1A -16
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning, El-kabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.10.2021
Tittel 592200 Heggedal Terrasse
Byggherre
Organisasjon: BELIGGENHET HOLDING AS (orgnr.: 914120314)
Kontaktperson: Michael Søndberg (tlf.: 47481949)
Stedsansvarlig
Robin Eikeberg (tlf.: 46430374)
Ansvarshavende
Petter Von Malchus (tlf.: 99373520)