Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/226
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 14.04.2021
Slutt 30.06.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Husarveien 18 -31
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.04.2021
Tittel ABV -k 203
Byggherre
Organisasjon: ASKER OG BÆRUM VANNVERK IKS (orgnr.: 974636972)
Kontaktperson: Einar Williksen (tlf.: 41041657)
Stedsansvarlig
Jonas Bathen (tlf.: 97670310)
Jan Rikard Ringhus (tlf.: 40100597)
Ansvarshavende
Bjørn Fredriksen (tlf.: 97550649)
Hans Olav Sandvik (tlf.: 91838151)