Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/5054
Entreprenør ESPEN SOMMERVOLL AS
Start 02.11.2020
Slutt 14.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vinterkroken 8 a -36 b
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 26.10.2020
Tittel Brudd på felles vanntilførsel i Vinterkroken.
Byggherre
Kontaktperson: Bjørg Kristiansen (tlf.: 99554115)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Espen Sommervoll (tlf.: 90850977)