Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/5018
Entreprenør ENTEK AS
Start 19.10.2020
Slutt 31.10.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Dragonveien 1 -23
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.10.2020
Tittel VA Dragonveien 2
Byggherre
Organisasjon: PROFIER AS (orgnr.: 971193727)
Kontaktperson: Nils Gunnestad (tlf.: 97713974)
Stedsansvarlig
Pål Kittelsen (tlf.: 47633021)
Ansvarshavende
Vidar Gundersen (tlf.: 90081649)