Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4991
Entreprenør JON TORE SAND AS
Start 19.10.2020
Slutt 30.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Elnesveien 13A -19
Søknad gjelder VA-anlegg, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.10.2020
Tittel Avløpsledning Elnesveien/Slemmestadveien
Byggherre
Kontaktperson: Terje Johannesen (tlf.: 99790401)
Stedsansvarlig
Jon Tore Sand (tlf.: 95224240)
Ansvarshavende
Jon Tore Sand (tlf.: 95224240)