Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/4664
Entreprenør ATRACK ENTREPRENØR AS
Start 08.06.2020
Slutt 01.06.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Østskogveien 24 -42
Søknad gjelder VA-anlegg, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.06.2020
Tittel 4913 Torvbråthen Skole Veiløsning
Byggherre
Organisasjon: ASKER KOMMUNE (orgnr.: 920125298)
Kontaktperson: Ketil Hovelsen (tlf.: 920 11 326)
Stedsansvarlig
Rune Owsinski (tlf.: 90863781)
Ansvarshavende
Gjermund Ask (tlf.: 92460064)