Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3348
Entreprenør HAGEN MASKIN AS
Start 16.01.2019
Slutt 01.07.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Engebråtenveien 2 -31
Terrasseveien 1 -34
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.01.2019
Tittel 1156 Vei Engebråten Etappe 2
Byggherre
Organisasjon: RØYKEN KOMMUNE (orgnr.: 938709866)
Kontaktperson: Bernt Sønsterød (tlf.: 99454741)
Stedsansvarlig
Martin Møller (tlf.: 95042565)
Ansvarshavende
Simen Fjellheim (tlf.: 40 20 94 94 )
Petter von Malchus (tlf.: 99373520)
Jon Bjørndal (tlf.: 92252050)