Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om..
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Oversikt
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 18/223 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: CARL C FON AS Status: Godkjent
Berørte veier: Andrenbakken 11 13
Erlands vei 2 43
Gudolf blakstads vei 1 75
Søknad gjelder: VA-anlegg, Overvannsledning
Start: 23.04.2018
Slutt: 30.09.2019
Saksinformasjon
Registrert: 20.04.2018 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (250352)
Arbeidsvarsling (268637)
Tittel: Gulhella E2 Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes