Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/2667
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 09.04.2018
Slutt 01.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vakåsveien 75 -114
Klokkerjordet 12 -47
Søknad gjelder VA-anlegg

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.04.2018
Tittel Vakås Ettappe 3 Stengeplan-Innsnevring
Byggherre
Organisasjon: ASKER KOMMUNE (orgnr.: 944382038)
Kontaktperson: Svein Stensrud (tlf.: 971 59 567)
Stedsansvarlig
Stian Tveiten (tlf.: 992 00 062)
Ansvarshavende
Tom Stærkeby (tlf.: 992 80 508)