Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27666
Registrert 13.01.2022
Firma Glitre Energi Nett AS
Start 01.09.2022
Slutt 30.06.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Runar Henricks
Kontakt telefon 99271855
Arbeidets art Kabeltrase fra Spikkestad trafostasjon til Lier kommunegrense langs gamle jernbanesporet. Traseen fortsetter på Liersiden til nytt sykehus på grensen til Drammen kommune.