Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26916
Registrert 12.10.2021
Firma Telenor Norge AS
Start 03.11.2021
Slutt 31.05.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Daniel Styffe
Kontakt telefon 46879794
Arbeidets art Ny EKOM-trasé for Telenor fra Leangjordet 4 til Hvalstrand bad. Eksisterende rør blottlegges i Leangjordet, ny telegrøft videre langs gang- og sykkelvei. Bores ca. 60mtr på kryss av Slemmestadveien, graves videre mot stolpe AKN00056. Eksisterende gatelysstolper AKN00056, AKN00055, AKN00054, AKN00053, AKN00052, AKN00051 og 55449 gjøres om til fellesføring og ny kabel henges opp. Nytt koblingsskap settes ned ca. 5mtr fra stolper AKN00056 og 55449.