Gravesøknader i Asker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Asker kommune

Graving i Asker kommune
Her finner du oversikt over godkjente kommunale søknader om bruk av og graving i offentlig grunn i Asker kommune (merket med rød farge). Du finner også godkjente koordinerte planer om graving (merket med blå farge).
Les mer om
Hvis du har behov for å benytte offentlig grunn, vil du finne informasjon om søknadsprosessen og saksbehandlingen her. Les mer...
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16313
Registrert 08.01.2019
Firma Hafslund Nett
Start 01.04.2019
Slutt 30.11.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Pål Holm
Kontakt telefon 48228919
Arbeidets art Grave og skifte eksisterende høyspentkabel 22 kV i Ridderkleiva, Skytterveien, Åbyfaret og Vabråten i Asker kommune. Høyspentlinjen mellom Ridderkleiva og Gudolf Blakstad vei skal fjernes.